Koncerty a vystoupení

Letní koncerty „Svět opery“

Srdečně zveme všechny naše příznivce a posluchače na letní koncerty, které se konají v těchto termínech:

úterý 7. června v 19h v historickém sále zpěváckého spolku Hlahol v Praze

pátek 10. června v 18h v kostele Nanebevzetí Panny Marie v Králově Dvoře-Počaplech u příležitosti akce Noc kostelů

neděle 19. června v 17h v sále Státního zámku Hořovice

Tento výjimečný projekt seznámí posluchače s nejznámějšími melodiemi operního žánru v podobě předeher, meziher, úprav árií a sborů a několika áriemi se sólovým zpěvem. Na závěr koncertů zazní slavné proroctví Libuše ze stejnojmenné Smetanovy opery.