O orchestru

Musica Alternativa je soukromý smyčcový amatérský orchestr, který v roce 2017 založili profesionální hudebníci – houslisté Jaroslav Kořán a Jiří Šimáček.

 Jaroslav Kořán (nar. 1971) se hudbě věnuje díky péči a podpoře svých rodičů již od dětství. Vystudoval hru na housle na Konzervatoři v Teplicích. Od roku 1994 je členem skupiny prvních houslí Orchestru Národního divadla v Praze. Zároveň je členem Sukova komorního orchestru a pedagogem ZUŠ V. Talicha v Berouně. V Musice Alternativě působí jako vedoucí orchestru, dirigent a violista.

 Jiří Šimáček (nar. 1952) vystudoval hru na housle na pražské Konzervatoři u prof. M. Voldanové. Byl mnoho let členem Orchestru Národního divadla v Praze a zároveň hrál v komorních uskupeních Trio české hudby a Arco Collegium, které založil. Do podvědomí hudební veřejnosti vstoupil také jako specialista hry na violu d´amore. Během celého svého profesního života též vyučuje houslovou a violovou hru, v současnosti v ZUŠ V. Talicha v Berouně. V letech 1997-2013 byl jejím ředitelem. V Musice Alternativě působí jako dirigent a violista.

Členové orchestru Musica Alternativa jsou nadšení amatérští hudebníci, kteří se vedle svých rozmanitých profesí rozhodli svůj volný čas věnovat orchestrální hudbě. Mnozí se ke hře na nástroj vrátili po delší době, někteří se začali učit hrát až v dospělosti. Společně tvoří výjimečné uskupení lidí, kteří se snaží předat radost z hudby nejen sobě, ale především svým posluchačům.

Orchestr zkouší pravidelně každé pondělí v podvečer střídavě v Berouně a v Praze. Posluchači mohou Musicu Alternativu slyšet mimo jiné na koncertech v Praze, Berouně, Počaplech, Hořovicích či Komárově. 

Orchestr je otevřen novým zájemcům o hru na smyčcové nástroje.