O orchestru

Musica Alternativa je soukromý smyčcový amatérský orchestr, který v roce 2017 založili profesionální hudebníci – houslisté Jaroslav Kořán a Jiří Šimáček.

 Jaroslav Kořán (nar. 1971) se hudbě věnuje díky péči a podpoře svých rodičů již od dětství. Vystudoval hru na housle na Konzervatoři v Teplicích. Od roku 1994 je členem skupiny prvních houslí Orchestru Národního divadla v Praze. Zároveň je členem Sukova komorního orchestru a pedagogem ZUŠ V. Talicha v Berouně. V Musice Alternativě působí jako vedoucí orchestru, dirigent a violista.

 Jiří Šimáček (nar. 1952) vystudoval hru na housle na pražské Konzervatoři u prof. M. Voldanové. Byl mnoho let členem Orchestru Národního divadla v Praze a zároveň hrál v komorních uskupeních Trio české hudby a Arco Collegium, které založil. Do podvědomí hudební veřejnosti vstoupil také jako specialista hry na violu d´amore. Během celého svého profesního života též vyučuje houslovou a violovou hru, v současnosti v ZUŠ V. Talicha v Berouně. V letech 1997-2013 byl jejím ředitelem. V Musice Alternativě působí jako dirigent a violista.

Členové orchestru Musica Alternativa jsou nadšení amatérští hudebníci, kteří se vedle svých různých a rozmanitých profesí rozhodli svůj volný čas věnovat klasické hudbě. Mnozí se ke hře na nástroj vrátili po delší době, někteří se začali učit hrát až v dospělosti. Společně vytváří výjimečné uskupení lidí, kteří mezi sebou sdílejí radost z orchestrální hry a tu následně předávají také svým posluchačům.

Orchestr zkouší každé pondělí v podvečer střídavě ve Vráži u Berouna a v Praze, aby se pod svým vedením připravoval k pravidelným letním a zimním koncertům.

Musica Alternativa stále přijímá amatérské hráče na smyčcové nástroje.