Koncert v Domově sv. Karla Boromejského v Praze-Řepích, 19. 10. 2017