Helenita Dušková

učitelka jazyků, vedoucí školícího centra